Política de Privacitat

AVÍS LEGAL
Política de Privadesa.
En virtut del compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem:

1. Objecte.
Art. 10 LSSI: www.netegesdiamant.net és un domini a internet de titularitat de SERVEIS DE LIMPETA DIAMANT, S.L., amb Domicili Social al C/BOTANICA 7 43470 LA SELVA DEL CAMP (província de TARRAGONA) i CIF B43385756. L’empresa consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona.

A aquest document el telèfon de contacte és 915914922 i el correu electrònic de contacte és administracio@netegesdiamant.net.

Aquest Avís Legal regula la utilització del domini esmentat.

La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació de l’usuari de les condicions d’ús incloses en aquest Avís. En cas que certs serveis continguts i/o eines oferts a través d’aquest “Portal” requerissin de l’aplicació condicions particulars, aquestes es posaran a disposició de l’Usuari.
D’altra banda, SERVEIS DE LIMPTE DIAMANT, S.L. adverteix que, tant els continguts i serveis d’aquesta pàgina web com les condicions d’utilització pròpies, poden ser modificats sense notificació prèvia.

2. Condicions dutilització.
L’Usuari es compromet que, en els apartats en què sigui necessari que es registri per poder accedir-hi, facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin ser proporcionades a titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi.

S’informa que en cas de ser menor d’edat haurà d’obtenir el permís dels pares, tutors o representants legals per poder accedir als serveis prestats. SERVEIS DE LIMPTE DIAMANT, S.L. no es responsabilitza en cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falses.

El portal només pot ser utilitzat amb propòsits legals per tant l’usuari s’obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i conforme a les presents Condicions Generals d’Ús, a No utilitzar els serveis del portal per a la realització d’activitats contràries a la legislació espanyola, a la moral ia l’ordre públic, assumint per part de l’usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis davant del titular del domini o tercers que poguessin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses entre d’altres ia títol enunciatiu i no limitatiu :

– Realitzar sense previ consentiment per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que es pugui derivar, d’aquesta manipulació o alteració per tercers
– Realitzar qualsevol acte que pugui fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el Portal i els serveis i/o impedir el normal ús i utilització per part dels Usuaris
– Introduir i/o Utilitzar programes d’ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa que pugui causar danys al Portal, a qualsevol dels serveis, oa qualssevol actius (físics o lògics) dels sistemes d’informació de titular del domini
– Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret a les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial.
– Amagar i falsejar l’origen de missatges de correu electrònic
– Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat dels altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis
– Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut daquesta pàgina, llevat que es disposi de lautorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.
– Transmetre a tercers no autoritzats els noms d’usuari i les claus d’accés

SERVEIS DE LIMPTE DIAMANT, S.L. no respon dels Enllaços (LINKS) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que SERVEIS DE LIMPETA DIAMANT, S.L. aproveu o accepteu els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per SERVEIS DE LIMPETA DIAMANT, S.L. ni cobertes per aquesta Política de Privadesa. Si accediu a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la vostra informació personal. Assegureu-vos que esteu d’acord amb les Polítiques de Privadesa d’aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap tipus d’informació personal.

Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que poguessin derivar-se de lús del lloc web de, així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i Industrial per part dels usuaris i/o la manca de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides responsabilitats per la interrupció del servei, el funcionament inadequat o la impossibilitat d’accés al servei.

El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions al sistema informàtic de l’Usuari.

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del titular del domini.

L’usuari es compromet a no fer cap acte en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

El prestador autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent de redirigir en tot cas al lloc web principal del prestador.

3. Protecció de dades.
De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, SERVEIS DE LIMPTE DIAMANT, S.L. informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web s’incorporaran i tractaran en un fitxer propietat de SERVEIS DE LIMPETA DIAMANT, S.L. i que serà gestionat exclusivament per a la finalitat descrita a cada formulari o mitjà de resposta. En prémer el botó “ENVIAR”, l’Usuari consenteix al tractament de les seves dades per part de SERVEIS DE LIMPETA DIAMANT, S.L.

SERVEIS DE LIMPTE DIAMANT, S.L. es compromet que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat. Se us informarà si és el cas de l’obligatorietat de facilitar determinades dades, sense les quals no seria possible dur a terme la prestació.

Igualment, SERVEIS DE NETEJA DIAMANT, S.L., com a responsable del fitxer, es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat sobre les dades de caràcter personal que li siguin facilitades, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries que evitin la seva pèrdua, modificació sense consentiment o accessos no autoritzats, dacord amb el Reglament de Desenvolupament de la LOPD aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Així mateix s’informa a l’Usuari que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, notificant-ho a SERVEIS DE LIMPETA DIAMANT, S.L., C/BOTANICA 7 43470 LA SELVA DEL CAMP (província de TARRAGONA) , , fax , e-mail: .

D’altra banda, d’acord amb allò que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, SERVEIS DE LIMPTE DIAMANT, S.L. es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver demanat abans l’autorització expressa del destinatari. L’Usuari es pot oposar a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

4. Ús de cookies
SERVEIS DE LIMPTE DIAMANT, S.L. com a titular d’aquesta web declara que no utilitza cap procediment automàtic de recollida d’informació per guardar el registre dels usuaris que visiten la seva pàgina web com poden ser galetes, spyers.
No obstant això, la nostra pàgina pot utilitzar procediments de recollida d’informació només en els supòsits següents:
• Permetre únicament la comunicació entre l‟equip de l‟usuari i la xarxa.
• Estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per lusuari.

En aquests dos casos us informem que no es requereix la informació i el consentiment de l’usuari per a la instal·lació de les cookies esmentades. En concret, segons el Grup de Treball d’Experts de la UE, a l’Article 29 del seu Dictamen 4/20123 ha interpretat que entre les galetes exceptuades estarien aquelles que tenen per finalitat:
– Cookies d’entrada de l’usuari
– Galetes d’autenticació o identificació d’usuari (únicament de sessió)
– Galetes de seguretat de l’usuari
– Galetes de sessió de reproductor multimèdia
– Galetes de sessió per equilibrar la càrrega
Galetes de personalització de la interfície d’usuari
– Cookies de complement (plug-in) per intercanviar continguts socials

5. LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquestes Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola.